Omlouvání dětí

Vážení rodiče, pro omlouvání dětí z účasti na předškolním vzdělávání můžete používat níže uvedené způsoby.

Telefon
Zejména při neočekávané situaci (nemoc dítěte apod.)
V dotčený den volejte ráno nejpozději v 7.15 hod.
na telefon 572 579 529

E-mail
Pouze ve výjimečných případech a s dostatečným časovým předstihem
(např. při dlouhodobě plánované nepřítomnosti dítěte)
e-mail: mssady@uhedu.cz

Po nemoci či delší nepřítomnosti nahlaste, prosím, dítě den dopředu.