Průběh dne

6:30

 • otevření mateřské školy, děti se schází ve třídě Motýlků
 • vítáme se hlasitým pozdravem, povídáme si, co jsme zažili

7:00 – 8:00

 • pitný režim máme v průběhu celého dne,
 • používáme vlastní hrnečky, teta kuchařka nám také připraví misky s ovocem do každé třídy

7:00

 • děti se rozcházejí do svých tříd
 • probíhají pravidelné ranní kruhy a rituál ranního přivítání se
 • spontánní hry a činnosti dětí, postupné začleňování podnětů pro společnou či individuální práci nabídnutých učitelkou, pohybové hry či jiné pohybové aktivity dětí

8:30 – 9:45

 • příprava na svačinu a společný odchod do jídelny
 • každá třída svačí samostatně
 • po návratu ze svačiny pokračujeme nebo dokončujeme v činnostech, které jsme započali
 • připravujeme se na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • pobyt venku

11:30 – 12:30 

 • příprava na oběd, oběd

12:30 – 14:00

 • příprava na odpočinek, odpočinek dětí
 • starší děti odpočívají maximálně 45 minut ve třídě, pak se věnují aktivitám zaměřených na vstup do školy, pak mají možnost individuální hry

14:00 – 14:30 

 • vstávání
 • svačina

14:30 – 16:30

 • pohybové aktivity
 • spontánní aktivity dětí,
 • společné hry či dokončování činností
 • odcházení dětí domů

16:30

 • uzavření mateřské školy

Naše pravidelné rituály:

 • ranní přivítání – každé ráno se v kroužku vítáme, posíláme si povídálka s vyslovením jména kamaráda, kterého vítáme a ten pošle přivítání dál po kroužku
 • ranní kruh – po přivítání je ranní kruh přizpůsoben vzniklým situacím ve třídě nebo jsou témata zaměřeny na podněty dětí či navazují na třídní plán
 • oslavujeme svátky a narozeniny všech kamarádů