Vánoční jarmark

Milí rodiče,

společně s dětmi připravujeme vánoční jarmark. Protože víme, jak moc šikovné a nápadité rodiče ve školce máme, obracíme se na vás s prosbou o drobné výrobky a dárečky do našeho jarmarku, které mohou být jak ručně vyrobené, tak i zakoupené. Vaše příspěvky si prosím, sami oceňte.

Dárečky a výrobky můžete nosit v týdnu od 27.11. do 1.12.2023, předat je můžete p. učitelkám ve třídě svého dítěte, případně paní školnici.
Jarmark bude zahájen v pondělí 4.12.2023.

Výtěžky z akcí organizovaných mateřskou školou (velikonoční jarmark, karnevaly, případně dary od jiných subjektů), nám pomohly zkvalitnit prostředí školní zahrady zakoupením nadzemních záhonů, interaktivních a motorických panelů, kuchyňky, pracovního ponku.     Za prostředky letos získané bychom rády pořídily panel s kreslící tabulí na školní zahradu.

Vašich příspěvků a spolupráce si velmi vážíme. Děkujeme.

Kolektiv mateřské školy Sady

Napsat komentář