Aktivity a kroužky

Nadstandartní aktivity:
Jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu.
Své děti můžete přihlásit do kroužku u kterékoliv paní učitelky do konce září.

Předplavecká výuka
týká se předškolních dětí. Zahajujeme dle rozpisu plavecké školy ve 2.pololetí. Výuka je zaměřena na to, aby se děti zbavily strachu z vody a získaly základní plavecké návyky a dovednosti. Předplavecká výuka je hrazena rodiči a cena bude upřesněna. Děti budou potřebovat: batůžek, plavky, koupací čepici, ručník, krém na obličej, hřebínek, děvčata sponky na vlasy, pití a malý oplatek.

Angličtina
Kroužek angličtiny povede paní učitelka Bc. Marie Tománková. Kroužek probíhá každé sudé pondělí. 

Logopedický kroužek
logopedická asistentky pracují jednou za 14 dní s dětmi, které vyžadují logopedickou péči. Zaměřují se na podporu a rozvoj správné výslovnosti. Kroužek bude probíhat v pondělí. Paní učitelky osloví rodiče dětí, kterých se to bude týkat a dohodnou si formu spolupráce. Kroužek povede p. uč. Šáchová a p. uč. Vaculíková.

Šikulka
Rukodělné aktivity se věnují činnostem jak výtvarným, tak pracovním. Děti se učí pracovat s různými netradičními materiály a technikami. Kroužek bude každý sudý čtvrtek. Kroužek povede paní učitelka R. Vaculíková. Na jedno pololetí vybíráme 200 kč na materiál. Připravte prosím dětem zástěru nebo starší triko proti ušpinění.

Veselé pískání
Kroužek probíhá každý týden s dětmi, které mají o tuto aktivitu zájem. Je určen spíše pro předškoláky. Děti budou potřebovat flétnu a noty od Ivety Hlavaté „Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami“. Kroužek povede paní učitelka R. Šáchová.

Miniškolička

Hopsálek
kroužek je určen pro mladší děti. Děti se zde seznámí s hudbou, tanečky a hudebně pohybovými hry. Kroužek bude probíhat každou lichou středuod 14.30 hod. do 15.15 hod. Hopsálek vede paní učitelka T. Macháčková.